2015. április 30., csütörtök

Rójuk le tiszteletünket a ballagó diákok előtt


Ő itt a tesóm, aki be fogja bizonyítani, hogy ELÉG pusztán honfoglalózással felkészülni az érettségire. Fontos tudatnunk az életük legkönnyebb vizsgája előtt állókkal, hogy mi mindig mellettük leszünk, akkor is, ha nem úgy sikerül, ahogy tervezték, és segíteni fogunk kifizetni az OKJ-t, és állást találni a gumigyárban. 

Ballag már a vén diák,
jövőre meg jön a sok jegyzet és a diák!
De ha hétfőn rossz lesz a magyar,
szeptembertől tuti nem az egyetemen agyal,
mehet kapálni a répaföldre,
ha korán kezdi, végez ötre.
Nem akarom a frászt senkire ráhozni,
de tanulj inkább, ne most kezdj el bálozni.


2015. április 29., szerda

Nyitott könyv az élet

Az érzés, mikor az egyetemen a hallgatók számára kirakott gépen pár hónap után ismét megnéznék valamit, és látom, hogy a facebook jelszavam egy az egyben el van mente az e-mail címemmel együtt: Mindenesetre sok mindent megmagyaráz.

2015. április 24., péntek

A csúnya beszéd és a szorongás összefüggésének magasröptű vizsgálata

Bevezetés

A mai rohanó világban az emberek hatalmas stressznek vannak kitéve. A fogyasztói társadalom generálta problémák fokozódnak, a személyek felé támasztott elvárások egyre nőnek mind a munkaerőpiacon, mind a magánélet területén. A reklámok emberideáljának való megfelelés sem elhanyagolható tényező a szorongás kialakulásának vizsgálatakor. A szorongással és a stresszel való megküzdési mód természetesen egyéni. Sokan esküsznek a sportra, vallásra, különböző lazító technikák elsajátítására. Ebben a kutatásban a káromkodás stesszcsökkentő hatását szeretném megvizsgálni. 


A minta

A minta sajnos nem túl reprezentatív, ennek egy oka van, hogy nem ismerek fiúkat. A kitöltők 68,2%-a nő, 31,8%-a férfi még úgy is, hogy 12x kitöltöttem férfiként. A nemek megoszlása az első diagramon látható. 

1. diagram


A kitöltők életkori sajátosságainál is érződik az önéletrajzi ihletés, 71%-uk 20 és 29 év közötti, a többi gyerek. Az életkorok arányát a 2. diagram foglalja össze. 

2. diagram


A lakhely szerinti megoszlásból ami számomra érdekes, hogy a kitöltők 46,7%-a budapesti, 20,6% pedig községben él. A településtípusok aránya a 3. diagramon látható. 

3. diagram


Eredmények

A csúnya beszéd mintázata 

Arra a kérdésre, hogy "Milyen gyakran használ a példákhoz hasonló erősségű szavakat? - fasz, geci, kúr, stb..." a válaszadók kicsivel több, mint kétharmada a "Szinte soha" válaszlehetőséget választotta. A 4. diagramon látható a válaszok aránya. 

4. diagram


A "Milyen gyakran használ a példákhoz hasonló erősségű szavakat? - hülye, szar, basszus, rohadt, stb..." kérdésre a legtöbb választást a "Naponta többször" opció kapta, és jól látható az 5. diagramon, hogy szinte egyenletesnek mondható csökkenést mutatnak az oszlopok, a "Szinte soha" válaszlehetőséget már csak 0,9% választotta. 

5. diagram


Végül a "Milyen gyakran használ kreatívabb szóösszetételeket káromkodás gyanánt? - szopóroller, pöcshuszár, mutánscsődör, bitangpusztulatosan fostos, stb..." kérdés eredményeit összefoglaló diagram következik (6. diagram). Jól látszik, hogy a többség idegenkedik ezektől a szószerkezetektől, nem akarok spoilerezni, de hamarosan kiderül, hogy rosszul teszik. 

6. diagram


A szorongás megnyilvánulása

A szorongás leginkább abban nyilvánul meg, hogy gyakran feszültnek érzi magát a kitöltők kicsivel több, mint negyede. Legkevésbé az elalvás jelent gondok, ez csak 15,9%-ot érint.

Két szempontot ragadtam ki a sok közül, az egyik a nemek szerinti összehasonlítás, a másik, ami a leginkább érdekelt, hogy hogyan alakul a csúnya beszéd és a stressz összefüggése a fővárosiaknál és a falusiaknál.


A nemek szerinti összehasonlítás 


A nemeket vizsgálva az adatok alátámasztották az előfeltevéseimet, ugyanis a nők átlagosan 10,87%-kal szorongóbbak, mint a férfiak, és 20,12%-kal ritkábban beszélnek csúnyán. Az ok-okozati viszonyok helyes feltérképezéséhez azonban további vizsgálatra lenne szükség, hogy kiderítsünk, azért nem beszélünk olyan csúnyán, mert nők vagyunk, vagy azért vagyunk nők, mert nem beszélünk olyan csúnyán.


A budapestiek és a községben élők szorongásának és csúnya beszédének összevetése

Az eredmények alapján elmondhatom, hogy a fővárosiak igazán példát vehetnének falusi paraszt társaiktól. A budapestiek ugyanis átlagosan 12,4%-kal szorongóbbak, mint a falusiak, és ráadásul gyakrabban beszélnek csúnyán, aminek a mértéke átlagosan 4,6%.

Felvetődött a kérdés, hogy mi állhat ennek hátterében, ezért kicsit részletesebben is megvizsgáltam a kérdést. 


A fővárosiak és a falusiak csúnya beszédének mintázata 

A falusiak 29,2%-kal ritkábban használják a "fasz, geci, kúr, stb..." erősségű szavakat, mint a budapestiek, ami meglepő, hiszen azt gondolhatnánk, hogy falun a nép sokkal műveletlenebb és kulturálatlanabb, mint drága fővárosunkban, hát nem. 

Még a "hülye, szar, basszus, rohadt, stb..." erősségű szavak használata is mérsékeltebb, 2,4%-kal. 

Falun tehát a lakosság egyértelműen a kreatív szóösszetételeket preferálja, mint például a "szopóroller, pöcshuszár, mutánscsődör, bitangpusztulatosan fostos". 24,1%-kal gyakrabban használnak ezekhez hasonló szavakat, mint Budapesten. 


Következtetések: 

A kapott eredmények alapján a fővárosban élők is jobban tennék, ha kreatív szóösszetételeket használnának káromkodás gyanánt, a faszozás meg a gecizés helyett, ha csökkenteni kívánják a szorongásuk mértékét. A kutatással felmerülő kérdésekre e-mailben szívesen válaszolok: 
hekker.5d@gmail.com


Prof. Dr. habil. Kiss Dóra

Anyák napi események

Ne felejtsük el, hogy jövőhét vasárnap anyák napja.
Egy kis családi anekdotával szeretnék segítséget nyújtani, hogy hogyan ne hagyjuk elfajulni az ünnepet.

Anya morci volt reggel, nem tudtuk, hogy mi a baja. Reggelinél senki nem szólt egy szót sem. Gondoltuk, jobb lesz gyorsan felköszönteni, nehogy azt gondolja, megfelejtkeztünk róla. Apa behozta a virágot, mi meg szépen felsorakoztunk az ajándékokkal vigyorogva, mint a jóllakott óvodások (legalábbis apa és én). Tompika szintén nem volt hangulatban, rossz volt ránézni, olyan zöldes volt a feje. Érződött a levegőben a feszültség, na. Ancinál aztán elszakadt a cérna.
- Ne vigyorogjál kisfiú! Adok én neked anyák napját!!! Hazajössz éjjel tök részegen! Itt támolyogsz a lakásban! Idehánysz a küszöbre! Ennyi telik tőled kisfiam??? Azt hiszed, hogy egy virággal lerendezheted?
Mire édes egy öcsém:
- Anya, esküszöm, hogy nem voltam részeg! Ugyan már, mit gondolsz te rólam! Megfájdult éjjel a gyomrom, valami vírusfertőzés ez! Hát most őszintén, így néz ki egy másnapos???
Tompikának rendesen keresztbe álltak a szemei, egyik oldalról apa támasztotta, hogy el ne dőljön, a másik oldalról meg a konyhaszekrény.
- Így!!!
- Hát persze, mert beteg vagyok...
Apa próbálta csillapítani a kedélyeket.
- Nyugodjunk meg szépen. Beteg ez a gyerek, semmi kétség, hát érzem, hogy lázas. Rá kell csak nézni. Ha valóban ilyen csúnyán elkente volna a száját, akkor most világáról nem tudna, nem emlékezne semmire.
- Hát ez az! - vágott közbe nagypofájú öcsém.
- Meséld el anyának, hogy hogy volt, hogy megnyugodjon ő is.
- Bejöttem, idehánytam, te kijöttél a szobából, ott megálltál, és nagyon mérges voltál.
- NEM IS OTT ÁLLTAM!!! - visította ancika, és itt véget is ért az anyák napi köszöntés.

Tanulság: mindig jegyezd meg, hogy hol áll anyád, amikor fáj a hasad, vagy kérj orvosi igazolást.

2015. április 21., kedd

Elvan a gyerek, ha tanulni kéne, de játszik

Egész délelőtt azon gondolkoztam – jobb híján –, hogyha egy Jótündér megszánna, és választhatnék az alábbi tulajdonságok közül kettőt, vajon melyiket választanám:
  • végtelen jóság
  • káprázatos szépség
  • briliáns elme
Nyilvánvalóan azt nem választanám, amelyikben tündér nélkül is jeleskedem. Ezért nehéz a kérdés ugyebár. De vegyük sorra.

Ha végtelenül jó és káprázatosan szép lennék, akkor egy végtelenül gazdag pasi káprázatosan sok köcsögségét viselném önként nap mint nap. Szülnék neki hat jóságos és gyönyörű gyermeket, és akkor se hagynám el, amikor szétverte mindannyiunk fejét.

Ha káprázatosan szép lennék és briliáns elme, valószínűleg a NASA-nak dolgoznék, és rettentőmód komplexusos lenne körülöttem az összes férfi, és messziről elkerülnének, kivéve a takarítógyereket, aki nem tudja, hogy mi az a komplex izospin-dublett. De mindegy volna, mert rá éppúgy nem tudnék felnézni, mint akárki másra.

Ha végtelenül jó lennék, és briliáns elme, akkor valószínűleg Dél-Afrikában vak, maláriás gyerekeknek kutatnám a gyógyszerét, és ugyancsak komplexusos lenne körülöttem mindenki. Barátaim azért lennének bőven, akik nagyon nagyra becsülnének azért, amit teszek, és mondanák nekem, hogy "Dóri, te egy csodálatos ember vagy aszexuális értelemben". 

Nem kérek az ajánlatból köszi, inkább megyek tanulni. :D


2015. április 17., péntek

Berciből csak egyet, ha lehet, köszi

Berci puli, ergo nem lehet megkülönböztetni a fejét a seggétől. Sem más puli fejétől és seggétől.
Azt mondja nekem Guci, mikor a kapunkhoz érve lepattan a bicajról:
- Te, ez a Berci maga az ÖRDÖG, miért hagyjátok, hogy sokszorosítsa magát, mikor egy is sok a büdös dögből!? Á, hogy mindig a hülyék szaporodnak csak!
- Kint van a kutya?
- Kint csajozik az utca végén.
Berci pedig nem mehet ki a kapun. Én nem szeretem az erőszakot, így az állatok ellen irányuló erőszakot sem, de a szabály az szabály. Ráordítottam, hogy "azanyád úriskoláját, húzzál hazafele", aztán nekiálltam kergetni az utcán, hogy rögvest induljon meg, különben nem állok jót magamért. Megkergettem még háromszor az udvar körül, alig sikerült beterelni a kapun. Azért ilyen bajok eddig nem voltak vele, sajnos fenékbe is kellett billenteni párszor.
Nagy nehezen beértünk, és akkor látom csak, hogy Guci már fetreng a röhögéstől, és Igazi Berci pedig boldogan rohan elő a hátsó kertből, hogy lám, kutyalányt hoztam neki.
Párdon, bocsánat. Akkor ez kinek a kutyája itt?

2015. április 15., szerda

ÉletmódtippekAz éjjeliszekrény nem megfelelő berendezésének egy lehetséges példája:


Nincs kedvem beszélni róla.

2015. április 13., hétfő

Empirikus társadalomkutatás

Kedves olvasók!

Biztos sokaknak ismerős: lécci töltsétek ki ezt a kérdőívet egy ismerősöm szakdogájához kell egy ismerősömnek, csak egy-két perecet vesz igénybe, köszi mindenkinek a kitöltést!

Nem. Ez most nekem kell a suliba, polgárpukkasztani.
Ja, majd elfelejtettem, hogy csak egy-két percet vesz igénybe!
És igény szerint szakdogát is írok belőle, ha valaki úgy érzi.

Kérdőív

2015. április 8., szerda

Húsvéti vallomás

Kedves mindenki!

Tudom, hogy elkéstem az igényes locsolóverssel, amit a kedves testvéremnek írtam édesanyánk kérésére, ennek egyetlen oka volt: Dóri-wan Kenobi - v... véletlen lecsúszott a könyvjelzősávról, és megfelejtkeztem róla. 

Húsvéti vallomás

Itt van húsvét reggele, egy éve nem várom,
szerintem már nem kéne locsolkodni járnom.
A nők otthon nem bírják, elegük van, tényleg,
én is lassan feladom, azt hiszem, hogy végleg.
A húszféle kölnitől bűzlenek a lányok,
a négy liter pancsolt szesztől délutánra hányok.
Azért jöttem el hozzád, hogy ne sértődj meg kérlek,
de jövőre már nem jövök, otthon leszek részeg.Asszem jövőre is aktuális lesz. 


2015. április 2., csütörtök

Húsvéti készületek

Elhívtam Gucit, hogy nézze meg a húsvéti misztériumjáték főpróba előtti próbáját. 

- Le a kalappal, rohadt jó volt! Fúú annyit röhögtem, hallod. Tetszik, hogy a feléig nem lehet rájönni, hogy ki Jézus. Meg ahogy a gyerekek ordítják az énekeket... Legjobban az a rész tetszett, mikor úgy csináltak a szereplők, mintha nem tudnák ők se, hogy most ki kit játszik! A furulyás gyerekről nem is beszélve, komolyan, ha akarnék se tudnék ilyen szarul játszani. (Térdét csapkodva röhög.) Ekkora paródiát összehozni ebből a jézusos sztoriból... Hatalmas!
- Guci, ez nem paródia. 
- Hú bazmeg. Akkor gyakoroljatok még. VIGYÁZAT, MAGÁNVÉLEMÉNY!!! nőnapi elmélkedés

Ha érzékeny vagy mások magánvéleményére, kérlek, hagyd el ezt az oldalt Hihetetlen, hogy egy ilyen kreált ünnep, mint a nőnap, micsoda ...